Lionsul 575WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lionsul 575WP

Lionsul 575WP

  • Hoạt chất: Sulfur 350g/kg + Tricyclazole 225g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa