Lion super 550EC, 750EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lion super 550EC, 750EC

Lion super 550EC, 750EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (550g/l) + Cypermethrin 50g/l (200g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH P-H
  • Đối tượng phòng trừ:

    550EC: Sâu đục thân/ lúa750EC: Rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa