Lion kinh 50WG, 50EC, 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lion kinh 50WG, 50EC, 100WG

Lion kinh 50WG, 50EC, 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP VT Nông nghiệp Thái Bình Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    50WG: Sâu cuốn lá, bọ trĩ/lúa 50EC: sâu khoang/lạc 100WG: sâu cuốn lá/lúa