Linhtrơ 100EC, 200EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Linhtrơ 100EC, 200EW

Linhtrơ 100EC, 200EW

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng