Linchor’s 115EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Linchor’s 115EC

Linchor’s 115EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 100g/l + Ethoxysulfuron 15g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng