Linchor top 60 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Linchor top 60 OD

Linchor top 60 OD

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng