Limycin 5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Limycin 5SL

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thiên Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/lúa