Lime Sulfur – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lime Sulfur

  • Hoạt chất: Calcium Polysulfide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    phấn trắng/ nho, nhện đỏ/ cây có múi