Light 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Light 700EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 300g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX GNC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/lúa