Liana 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Liana 100EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Minh Long
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng