Lexus 5SC, 800WG, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Lexus 5SC, 800WG, 800WP

Lexus 5SC, 800WG, 800WP

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    5SC: sâu cuốn lá/ lúa 800WG: sâu xanh da láng/ lạc 800WP: sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê