Lephon 40sC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lephon 40sC

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV SNY
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng / cao su