Lenfos 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Lenfos 50 EC

Lenfos 50 EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng