Ledan 4GR, 10 GR, 95SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ledan 4GR, 10 GR, 95SP

Ledan 4GR, 10 GR, 95SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa