Latimo super 500WP, 780WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Latimo super 500WP, 780WG

Latimo super 500WP, 780WG

  • Hoạt chất: Difenoconazole 50g/kg (30g/kg) + Tebuconazole 250g/kg (250g/kg) + Tricyclazole 50g/kg (250g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    500WP: lúa von/ lúa (xử lý hạt giống), khô vằn/ lúa 780WG: lem lép hạt, vàng lá/lúa