Latexing 2.5PC, 5PC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Latexing 2.5PC, 5PC

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích mủ/ cao su