Laroot 330WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Laroot 330WG

Laroot 330WG

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 300g/kg + Ethoxysulfuron 30g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng