Laroma 70WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Laroma 70WG

  • Hoạt chất: Nitenpyram 30% + Pymetrozine 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa