Laphasi 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Laphasi 40WP

Laphasi 40WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron methyl 7% + Quinclorac 33%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng