Lambada 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lambada 5EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin 3 g/l + Matrine 2 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ hành; sâu khoang/ lạc