Lama 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lama 50EC

  • Hoạt chất: Hexythiazox (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa