Kyodo 25SC, 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kyodo 25SC, 50WP

Kyodo 25SC, 50WP

  • Hoạt chất: Diafenthiuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    25SC: Nhện đỏ/cam, nhện gié/lúa50WP: Sâu tơ/bắp cải