Kumulus 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kumulus 80WG

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sẹo/ cam, phấn trắng/ xoài, nhện gié/ lúa, nhện đỏ/ cà phê, phấn trắng/ cao su