Kuang Hwa Din 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kuang Hwa Din 20EC

Kuang Hwa Din 20EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bion Tech Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy xanh/ lúa