Koler 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Koler 10EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng