Kobesuper 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kobesuper 350EC

Kobesuper 350EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/lúa