Koben 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Koben 15EC

  • Hoạt chất: Pyridaben (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít muỗi/ điều; rệp/ bông vải; nhện gié/lúa