Knockdown 75 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Knockdown 75 EC

Knockdown 75 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb 45 % + Phenthoate 30%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa, sâu xanh/ lạc