Klerat® 0.005% Wax block bait, 0.005 pellete – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ chuột » Klerat® 0.005% Wax block bait, 0.005 pellete

Klerat® 0.005% Wax block bait, 0.005 pellete

  • Hoạt chất: Brodifacoum (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    0.005 %Wax block bait: chuột/ nhà, kho tàng, chuồng trại, đồng ruộng, nơi công cộng 0.005 pellete: chuột trong quần cư, nhà kho