Kithita 1.4 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kithita 1.4 SL

  • Hoạt chất: Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.4% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.7%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa