Kita-hope 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kita-hope 500WP

Kita-hope 500WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 400g/kg + Tricyclazole 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kital
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa