King-cide Japan 460SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » King-cide Japan 460SC

King-cide Japan 460SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 40g/l + Tricyclazole 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa