King-cide 250SC, 279SC, 805WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » King-cide 250SC, 279SC, 805WP

King-cide 250SC, 279SC, 805WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l (40g/l), (35g/kg) + Tricyclazole 220g/l (239g/l), (770g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa