Kinagold 23 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kinagold 23 EC

Kinagold 23 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 30g/l + Quinalphos 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ đậu xanh; sâu đục thân, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa