Kimone 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kimone 750WP

  • Hoạt chất: Chlorothalonil 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Agriking
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê, lem lép hạt, đạo ôn/lúa, thán thư/cao su, thối củ/gừng