Killray TSC600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Killray TSC600WP

Killray TSC600WP

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 350g/kg+ Clothianidin 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa