Keviar 325SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Keviar 325SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, khô vằn/ lúa