Kelpak SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  • Hoạt chất: Auxins 11mg/l + Cytokinins 0.031mg/l + Gibberellic 6.0mg/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, thanh long, bắp cải, chè, dưa hấu, cam, nho, cà phê