Kelion 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kelion 50WG

  • Hoạt chất: Orthosulfamuron (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nichino Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng