Kayazinon 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kayazinon 40 EC

Kayazinon 40 EC

  • Hoạt chất: Diazinon (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, rệp/ mía