Katera 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Katera 50EC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin (min 81%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ, bọ trĩ/lúa