Katamin 3SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Katamin 3SL

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, bạc lá/lúa