Kasuran 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kasuran 50WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 45% + Kasugamycin 5%
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Pseudomonas spp/ cà phê