Kasumin 2SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kasumin 2SL

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, đốm sọc, bạc lá, đen lép hạt do vi khuẩn/ lúa; thối vi khuẩn/ rau, bắp cải; ung thư/ cam; đốm lá/ lạc