Kasuduc 3SL, 18SL, 20SL, 22SL, 60WP, 50WP, 80WP, 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Kasuduc 3SL, 18SL, 20SL, 22SL, 60WP, 50WP, 80WP, 100WP

Kasuduc 3SL, 18SL, 20SL, 22SL, 60WP, 50WP, 80WP, 100WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    3SL, 50WP: Bạc lá/lúa 22SL, 60WP, 80WP: đạo ôn/ lúa 18SL, 20SL, 100WP: đạo ôn, bạc lá/ lúa