Kasoto 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kasoto 200SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa