Kasakiusa 95EC, 130EW, 200EC, 430EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kasakiusa 95EC, 130EW, 200EC, 430EC

Kasakiusa 95EC, 130EW, 200EC, 430EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 50g/l (100 g/l), (100g/l), (30g/l) + Phoxim 45g/l (30 g/l), (100g/l), 400g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    95EC: Bọ trĩ/lúa130EW, 200EC: Sâu cuốn lá/lúa430EC: Sâu đục thân/lúa, bọ xít muỗi/ điều