Kasai-S 92SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kasai-S 92SC

  • Hoạt chất: Kasugamycin 12g/l + Tricyclazole 80g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa