Karoke 350WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Karoke 350WP

  • Hoạt chất: Metalaxyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chết nhanh/tiêu, phấn trắng/hoa hồng, sọc lá/ngô