Karatimec 2EC, 54EC, 75EC, 90WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Karatimec 2EC, 54EC, 75EC, 90WG

Karatimec 2EC, 54EC, 75EC, 90WG

  • Hoạt chất: Abamectin 0.4% (9 g/l), (15g/l), (18g/kg) + Lambda- cyhalothrin 1.6% (45 g/l), (60g/l), (72g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    2EC: sâu xanh/ lạc 54EC: Sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ/ lúa 75EC: Sâu cuốn lá/ lúa 90WG: Sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc